Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Římskokatolická farnost

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Upozornění na probíhající stavební práce na střeše kostela

Vážení návštěvníci hřbitova, dovolujeme si Vás upozornit na probíhající stavební práce na střeše kostela sv. Vavřince.
Dbejte prosím na vlastní bezpečí.

Vstup na hřbitov je na vlastní nebezpečí!!!

 

Od neděle 17. května opět bohoslužby v našem kostele!

Od neděle 17. května budou opět bohoslužby v našem kostele.

Pouť na Plandrech 17. května se nekoná.

Účast na mši svaté není povinná.

 

Pro účast na bohoslužbě platí následující pravidla:

− bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob

− v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti

− účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce

− účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně

− v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady

− duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm

− délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje

− bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.)

− je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor

 

Farní informace v době pandemie koronaviru COVID-1

Prožíváme zvláštní postní dobu, dobu přípravy na Velikonoce, které, jak je už teď jisté, budeme letos slavit pouze v soukromí svých domovů. Přestože se nemůžeme potkávat v našich kostelích na bohoslužbách a nevíme, jak dlouho to ještě bude trvat, tak vás všechny chci ujistit, že se za všechny modlíme a při soukromých mších svatých na vás myslíme a sloužíme dané úmysly.

Pro nezbytné potřeby jsme na telefonu a můžeme poskytnout i nezbytné svátosti a služby. V současné době to ale samozřejmě není možné poskytnout v obvyklé míře. I podle instrukcí našich biskupů věřím, že svou víru budete posilovat soukromými modlitbami, četbou Písma a smířením se s Bohem skrze upřímnou lítost a různé modlitby pokání. Také je hodně možností sledovat bohoslužby v televizi, rozhlasu nebo na internetu. Buďme ve svém prožívání víry v této době kreativní, nakonec se to i může stát pro nás požehnáním.

A my se budeme těšit na setkání v lepších časech. Zatím budeme u nás slavit i velikonoční obřady pouze soukromě v obvyklých časech s myšlenkou na vás všechny.

Kromě nejrůznějších možností doporučuji na internetu:

  • www.liturgie.cz – je tam hodně inspirace pro prožívání Velikonoc doma v této době
  • www.cirkev.cz – je zde také hodně informací a také odkaz na online bohoslužby
  • a na facebooku třeba živá vysílání ze Strahovského kláštera – klasterStrahov

Všechny moc zdraví vaši kněží Marian, Vavřinec a Štěpán.

 

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Milé sestry, milí bratři,

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Celý text ZDE.

 

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „CESTOU SVĚTLA“

Celý pastýřský list naleznete zde.

 

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha v době pandemie koronaviru COVID-1

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19

31. 3. 2020

Milé sestry, milí bratři,

ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimořádných opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí a budeme v kontaktu jen prostřednictvím obrazovek elektronických médií a telefonů. Přesto nás má i toto netradiční prožívání postní doby a velikonočních svátků úžeji spojit s Ježíšem Kristem, který za nás zemřel, abychom mohli být připojeni k jeho vítězství nad zlem a hříchem. Proto pro nás může být i tento čas se všemi nejistotami vnějších okolností časem milostí a požehnání.

Svůj život ani běh světa nemáme nikdy zcela ve svých rukou.

Koronavirová doba ukazuje svět křehčí a zranitelnější víc, než jsme si doposud mysleli, a nikdo z nás neví, jak dlouho ještě pandemie potrvá a jak se bude vyvíjet. Ani jak dlouho budeme žít ve svých osobních i společných nejistotách a omezeních. Přinesla však už i něco velmi pozitivního – vlnu vzájemné solidarity a nejrůznější formy obětavé služby a pomoci druhým v nasazení lékařů, zdravotních sester, policistů, hasičů, charitních pracovníků, politiků i běžných občanů, kteří nezištně pracují a finančně přispívají pro dobro ostatních. Všem jim za to patří upřímné poděkování.

Děkuji ale také vám, rodinám, že jste napříč generacemi přijali nouzová opatření a sdílíte tento čas mnohdy v malém izolovaném prostoru a ve specificky nastavených podmínkách se snažíte hledat nové cesty k sobě navzájem. Děkuji i vám, kteří tento čas prožíváte v osamocení, bez kontaktu s ostatními, a s obavami očekáváte další vývoj. Děkuji za vaši trpělivost, naději a modlitby.

Děkuji vám kněžím, jáhnům a duchovním společenstvím za modlitby, které jsou v tomto čase nesmírně důležité.

Stará moudrost praví, že k tomu, aby se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce. Jedny, které se za zdar celého díla modlí, druhé, které pomáhají a slouží, a třetí, které tuto službu podporují penězi. Pro věřící brněnské diecéze jsem vyhlásil na úterý 17. března citelný půst a možnost almužny na dobrý účel.

Nyní se obracím k širšímu společenství, ke všem lidem dobré vůle: Prosím, abychom se bez ohledu na vyznání a názorové postoje spojili v modlitbě jako děti jednoho Otce. Na Květnou neděli 5. dubna v 11 hodin, kdy budou po celé brněnské diecézi znít kostelní zvony, se společně pomodleme Otče náš. Ať tato modlitba přispěje k vědomí, že k sobě přes nejrůznější rozdíly patříme. Zapomeňme na zlobu, svár, nenávist a všechna zklamání. Snažme se smířit a odpustit si navzájem a obraťme se k Bohu, který je i v těchto chvílích náš milující Otec. To bude nejlepší přípravou na blížící se Velikonoce, na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.

Letošní Velikonoce budou neobvyklé. Po stránce vnější zcela určitě. Jestli po stránce vnitřní, to záleží na každém z nás.

Spolu s vámi se modlím a ze srdce vám všem žehnám.

Váš biskup Vojtěch

 

Promítání P. Vavřince odloženo

Promítání P. Vavřince se odkládá na pozdější termín.

 


Strana 3 z 19